Kaiju No. 8: Nendoroid Mina Ashiro (Good Smile Company) Pre-order

Kaiju No. 8: Nendoroid Mina Ashiro (Good Smile Company)

Chibi Figures

$90.24 $94.99

Nijisanji: Nendoroid Inui Toko (Good Smile Company) Pre-order

Nijisanji: Nendoroid Inui Toko (Good Smile Company)

Chibi Figures

$94.99 $99.99

Nijisanji: Nendoroid Ange Katrina (Good Smile Company) Pre-order

Nijisanji: Nendoroid Ange Katrina (Good Smile Company)

Chibi Figures

$94.99 $99.99

Kaiji: Nendoroid Kaiji Ito (Good Smile Arts Shanghai) Pre-order

Kaiji: Nendoroid Kaiji Ito (Good Smile Arts Shanghai)

Chibi Figures

$85.49 $89.99