Haikyu!!: ARTFX J Tetsuro Kuroo - 1/8 Statue (Kotobukiya) Pre-order

Haikyu!!: ARTFX J Tetsuro Kuroo - 1/8 Statue (Kotobukiya)

Scale Figures

$171.99 $214.99

Haikyu!!: ARTFX J Kenma Kozume - 1/8 Statue (Kotobukiya) Pre-order

Haikyu!!: ARTFX J Kenma Kozume - 1/8 Statue (Kotobukiya)

Scale Figures

$187.99 $234.99

Haikyu!!: ARTFX J Tobio Kageyama - 1/8 Statue (Kotobukiya) Pre-order

Haikyu!!: ARTFX J Tobio Kageyama - 1/8 Statue (Kotobukiya)

Scale Figures

$199.99 $249.99

Haikyu!!: Nendoroid Rintaro Suna (ORANGE ROUGE) Pre-order

Haikyu!!: Nendoroid Rintaro Suna (ORANGE ROUGE)

Chibi Figures

$63.99 $79.99